Nedladdning: Fallbeskrivningar från LINK

02/2012

Name: LINK_Kasuistik_02.2012_Deutsch_web.pdf
Size: 1 MB

LINK Kasuistik 02-2012

En fallstudie av Prof. dr med. Bernd Füchtmeier, medicinsk chef vid Institutionen för traumatologi, ortopedi och idrottsmedicin på sjukhuset Barmherzige Brüder Regensburg. Han specialiserar sig på ledplastik och på komplicerad revisionsplastik av leder samt kirurgi vid septisk artrit.

Proximal tibiaersättning med LINK Endo-Model – M

01/2012

Name: LINK_Kasuistik_01.2012_Deutsch_web.pdf
Size: 909 KB

LINK Kasuistik 01-2012

Två fallstudier av dr Augusto Palermo, MD, ortopediska avdelningen CFO Casa di Cura Villanova i Florens, Italien. Han specialiserar sig på rekonstruktiv höft- och knäledsplastik. Dr G. Calafiore – Dr S. Cannizzaro.

C.F.P. och X-LINKed polyeten

01/2010

Name: LINK_Kasuistik_01.2010_Deutsch_web.pdf
Size: 2 MB

LINK Kasuistik 01-2010

Fallintroduktion av MD Peter Herrmann, konsult vid Institutionen för septisk kirurgi, ben-, led- och protesinfektioner, Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik, Ludwigshafen.

Bilateral protesinfektion i knälederna