Information enligt paragraf 5 i den tyska telemedialagen (TMG)

Waldemar Link GmbH & Co. KG
Barkhausenweg 10
22339 Hamburg, Tyskland

Representeras av
Komplementär: interplanta gmbh Register och registernummer: Hamburgs registreringsdomstol HRB 14961 Verkställande direktörer med representationsbefogenheter: Helmut D. Link, Peter Willenborg, Jörg Stüker

Kontakt
Tel. +49 (0)40 5 39 95 0
E-post: info(at)link-ortho.com
Internet: www.link-ortho.com

Registerpost
Register och registernummer: Hamburgs registreringsdomstol, HRA 53999

VAT-ID
Momsregistreringsnummer enligt paragraf 27 a i den tyska lagen om mervärdesskatt: DE 118451256

Ansvarsfriskrivning

Ansvar för innehållet
Innehållet på vår webbplats har utarbetats med största omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt och uppdaterat. Som tjänsteleverantör enligt punkt 7, paragraf 1 i den tyska telemedialagen ansvarar vi för vårt eget innehåll på denna webbplats enligt allmän lagstiftning. Enligt paragraf 8 till 10 i den tyska telemedialagen är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att söka efter omständigheter som kan tyda på olaglig aktivitet. Skyldigheten att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lagstiftning påverkas inte av detta. Ett sådant ansvar kan dock endast övertas från och med den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik rättslig överträdelse. Om vi blir medvetna om rättsliga överträdelser, kommer vi att ta bort motsvarande innehåll utan dröjsmål.<br/> <br/> Ansvar för länkar<br/> Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser tillhörande tredje part, vars innehåll vi inte kan påverka. Vi kan därför inte överta något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Leverantören eller operatören av respektive webbplats ansvarar alltid för innehållet på de länkade webbplatserna. De länkade webbplatserna kontrollerades med avseende på eventuella rättsliga överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Inget olagligt innehåll kunde då konstateras. Det är dock inte rimligt för oss att övervaka innehållet på de länkade webbplatserna permanent utan att det finns någon specifik indikation på en rättslig överträdelse. Om vi blir medvetna om rättsliga överträdelser, kommer vi att ta bort sådana länkar utan dröjsmål.<br/> <br/> Upphovsrätt<br/> Innehåll och material på den här webbplatsen som skapats eller används av webbplatsens operatörer faller under tysk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, redigering, avslöjande och all slags användning utanför upphovsrättens gränser kräver godkännande av respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats tillåts endast för privat, icke-kommersiellt bruk. Om innehåll på denna webbplats inte har skapats av operatören, måste tredje parts upphovsrätt beaktas. Innehåll från tredje part måste därför vara särskilt markerat. Om du trots det blir medveten om ett upphovsrättsbrott, ber vi dig kontakta oss. Om vi blir medvetna om rättsliga överträdelser, kommer vi genast att ta bort sådant innehåll.<br/> <br/> Lösning av konsumenttvister enligt paragraf 36 i den tyska lagen om konsumenttvister (VSBG)<br/> Europeiska kommissionen har inrättat en plattform för tvistlösning online. Du hittar den på ec.europa.eu/consumers/odr. Konsumenter kan använda plattformen för att lösa sina tvister. Vi är inte skyldiga enligt lag att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd och försöker därför att lösa tvister på annat sätt.<br/> <br/> Giltighet hos rättslig information<br/> Den rättsliga informationen gäller följande webbplatser, deras underdomäner och profiler på sociala medier:<br/> anatomic-hip-stem.com, anatomic-hip-stem.de, anatomischer-hueftschaft.com, anatomischer-hueftschaft.de, betacone.com, betacone.de, betacup.com, betacup.de, bonelink.de, custom-link.com, custom-link.de, customlink.solutions, dfr-fx.com, endo-dfr-fx.com, es-ist-ihr-koerper.de, esistihrkoerper.de, european-implants.com, european-implants.de, european-implants.eu, europeanimplants.de, europeanimplants.eu, extrabone.com, extrabone.de, facet-link.de, facetlink.de, it-is-your-body.com, link-langlebigkeit.de, link-madeingermany.de, link-ortho.com, link-ortho.de, link-orthopaedics.com, link-orthopaedics.de, link-orthopedics.com, link-orthopedics.de, link-studies.com, link-studies.de, link.info, linkademy.com, linkademy.de, linkhh.com, linkhh.de, linkimplants.com, linkortho.de, linkorthopaedics.com, linkorthopaedics.de, linkorthopedics.com, linkorthopedics.de, megasystem-c.com, megasystem-c.de, mireto.de, mitus-rs.com, mitus-rs.de, mycustomlink.de, neuehuefte.de, neuehüfte.de, neuesknie.de, onepatientonestory.com, sp-cl.com, sp-cl.de, vacucast.eu, waldemarlink.com, waldemarlink.de,<br/> twitter.com/waldemarlink, twitter.com/linkorthopaedic, twitter.com/LINK_Ortho, www.facebook.com/linkorthopedics/, www.youtube.com/user/WaldemarLINK, https://www.xing.com/companies/waldemarlinkgmbh&co.kg, www.ebay-kleinanzeigen.de/pro/Waldemar-Link-GmbH-Co-KG

 

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive text, bilder och data, är skyddat enligt lag. All användning, helt eller delvis och som inte är tillåten enligt lag, måste godkännas av oss i förväg. Detta gäller framför allt reproduktion, redigering, översättning, publicering, lagring, bearbetning eller vidarebefordran av innehåll som finns lagrat i databaser eller på andra elektroniska medier och system, på något som helst sätt eller i någon som helst form. Informationen i katalogerna är endast avsedd att beskriva produkterna, och utgör inte någon garanti.

Dokumentationen har utarbetats enligt vår bästa kunskap och uppfattning, men befriar inte kirurgen från dennes ansvar att noga överväga de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall.

Produkter som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Produkternas tillgänglighet beror på godkännande- och/eller registreringsbestämmelserna i respektive land. Kontakta Waldemar Link GmbH & Co. KG om du har frågor om LINK-produkters tillgänglighet i ditt land.

Waldemar Link GmbH & Co. KG och/eller andra koncernanslutna enheter äger, använder eller har ansökt om följande varumärken i många<br/> jurisdiktioner: LINK, BiMobile, SP II, Modell Lubinus, E-Dur, EndoDur, T.O.P. II, BetaCup, CombiCup PF, CombiCup SC, CombiCup R,<br/> MobileLink, C.F.P., LCU, SP-CL, LCP, MIT-H, Endo-Model, Endo-Model SL, MP, MEGASYSTEM-C, GEMINI SL, SPAR-K, LCK, HX, TiCaP,<br/> X-LINKed, PorAg, LINK PorEx, BiPorEx, PorEx-Z, TrabecuLink, Tilastan, customLink, RescueSleeve, VACUCAST, directLINK, PowerLock, DERU.

Andra varumärken och handelsnamn kan användas på denna webbplats för att hänvisa till antingen de enheter som äger märkena och/eller namnen eller deras<br/> produkter och tillhör respektive ägare.