Bästa kolleger!

Nyckeln till vår framgång är att lyckas skapa en överensstämmelse mellan alla regler och värderingar som gäller för oss som medicintekniskt företag och vårt uppförande gentemot varandra och våra affärspartners i den dagliga verksamheten.

Därför vill vi presentera vår uppförandekod med våra viktigaste grundläggande regler och principer.

Vår uppförandekod (nedan kallad ”koden”) gäller för Waldemar Link Group(nedan kallad ”LINK”) och alla affärsenheter med alla anställda i direkta/indirekta dotterbolag och närstående bolag, oavsett om de är majoritetsägda eller på annat sätt kontrolleras av LINK.

Denna uppförandekod utgör den standard vi har satt upp för oss själva och är samtidigt ett åtagande om ansvarsfullt beteende gentemot affärspartners och allmänheten, men också sinsemellan inom företaget. Tillsammans ligger det i våra händer att gå framåt och agera som en förebild.

Styrelsen för Waldemar Link GmbH & Co.KG

Nedladdning: Code of Conduct: Version 3.0 from 01.04.2023