Vi hjälper dig att fördjupa dina kunskaper och färdigheter ...

Vi lär av varandra till förmån för patienterna! Det är en del av vårt dagliga arbete på LINK och samtidigt något som motiverar oss varje dag.

Sedan 2010 har LINKademy stöttat kvalificerade kirurger inom ortopedi och traumatologi genom att tillhandahålla högkvalitativa utbildnings- och inlärningsmöjligheter under verklighetstrogna förhållanden.
För att stärka dialogen mellan forskning och klinisk praxis och för att upprätthålla det internationella nätverket mellan medicin och industri, organiserar LINKademy också vetenskapliga konferenser, där framstående talare och utbildare belyser aktuella kirurgiska tekniker, kliniska resultat och de senaste standarderna.

... via workshops och kliniska besök ...

Bland våra populäraste utbildningar finns kliniska besök och praktiska workshops som anordnas på internationellt erkända sjukhus och som är nära kopplade till faktisk klinisk praxis. Här kan ortopediska kirurger samtala med handledare och erfarna användare om vetenskapliga aspekter av nyutvecklade protessystem och bekanta sig i detalj med den kirurgiska tillämpningen av dem. Vi är övertygade om att denna direkta kunskapsöverföring spelar en avgörande roll för den höga kvaliteten på och tillförlitligheten hos protessystem från LINK.

... via produktutbildning för partners och distributörer.

Våra rådgivare för medicintekniska produkter spelar en viktig roll i utbytet av information om nya produkter och procedurer. LINKademy anordnar därför regelbundna praktiska kurser för att hålla rådgivare och globala partners uppdaterade om alla aspekter av användningen av LINK protessystem. Deltagarna får fördjupade kunskaper som annars skulle vara svåra att förvärva – så att de kan möta våra kunders höga förväntningar.

Kontakta LINKademy

Om du är intresserad av evenemang på LINKademy, använd vårt kontaktformulär.
Vi ser fram emot att höra från dig.
Gå till kontaktformuläret