Precision ner till en tusendels millimeter.

Bra ingredienser sägs vara avgörande för kvaliteten på en produkt – och i detta avseende gör LINK inga kompromisser. Detta gäller för hantering, material, utveckling, produktion, förpackning samt utbildning och rekrytering av ny specialistpersonal: Vi strävar efter perfektion inom alla områden. I synnerhet när det gäller våra produkter har vi infört permanenta kvalitetskontroller i varje led av produktionen, vilket innebär inledande, mellanliggande och slutliga inspektioner. LINK Groups kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 13485 och uppfyller kraven i bilaga II till EU-direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.

Namnet LINK står inte bara som garant för utmärkt funktionalitet och därmed högsta komfort för patienter och läkare. Det är också en avgörande faktor för den som vill undvika upprepade och reviderande ingrepp, vilket i sin tur minskar kostnaderna för hela sjukvårdssystemet.

Hos LINK prioriteras patientsäkerhet och produktprestanda framför alla affärsmål. Vid sidan av omfattande kontroller investerar protesspecialisten dessutom stort i test- och mätutrustning. Överensstämmelse med de minsta toleranserna ned till µ-nivå (till exempel för keramiska hållare) säkerställs och dokumenteras fullt ut med hjälp av ett QDA-system. Dessutom investerar produktionsavdelningarna alltid i ny teknik för att säkerställa kontinuerlig produktoptimering. Företaget kan till exempel stoltsera med innovativa fleraxliga maskiner för mycket komplexa geometrier som kan programmeras via CAD/CAM-programvara med hjälp av en 3D-modell.